Ermaksan

ارماکسان با بیش از نیم قرن تجربه در زمینۀ تولید ماشینآلات ورقکاری و
ظرفیت تولید سالانه 3000 ماشین در سال بیشک یکی از سرآمدان این صنعت
در منطقۀ اوراسیاست. آرتاماشین مفتخر است که بیش از 200 ماشین از
محصولات ارماکسان را در ایران به فروش رسانده است.
خط تولید ارماکسان در فضایی به مساحت 80.000 مترمربع قرار داد و 800
نیروی متحصص بهطور ثابت به کار در این کمپانی مشغولاند.
ارماکسان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعۀ دنیا اقدام به
تأسیس دفتر و اعطای نمایندگی کرده و توانسته است در همۀ قارههای جهان و
بزرگترین کشورهای دنیا توان رقابتی خود را حفظ کند.
محصولات این شرکت عبارتاند از:
 ماشین برش لیزری
 پرس برک
 برش پلاسما
 پانچ
 گیوتین
ارائۀ خدمات پس از فروش و عمل به تعهدات ناشی از گارانتی همواره از
سیاستهای تخطیناپذیر این شرکت بوده است.
ارماکسان چشماندازی آرمانی برای خود ترسیم کرده است و همواره به تحقیق و
توسعه بها داده است تا جایی که در اجرای پروژههای خاص توانا بوده و هماینک
از خط تولید رزوناتور لیزر بهرهمند است.
باور ما این است که محصولات ارماکسان هم به لحاظ بهرهمندی از تکنولوژی روز
دنیا و هم به لحاظ نرخ بازگشت سرمایه در یکی از مرتفعترین قلل صنعت ایران
قرار میگیرد.